8.2.2 Ukuran Asas, Praktis Berformat PT3


Soalan 6:
Jisim sebuah bakul yang mengandungi 6 biji betik ialah 21.32 kg. Jisim bakul itu apabila kosong ialah 1.46 kg.
Hitung jisim purata, dalam g, sebiji betik itu.

Penyelesaian:
Jisim bagi 6 biji betik
= 21.32 – 1.46
= 19.86 kg

Purata jisim bagi sebiji betik
= 19.86 ÷ 6
= 3.31 kg
= 3.31 × 1000 g
= 3310 gSoalan 7:
Louis membeli 600 g biskut. Dennis membeli dua kali ganda biskut yang dibeli oleh Jackson. Jumlah jisim biskut yang mereka membeli ialah 1.35 kg. Hitung jisim, dalam g, biskut yang dibeli oleh Jackson.

Penyelesaian:
Katakan jisim biskut yang dibeli oleh Jackson ialah w g.
600 g + 2 × w + w = 1.35 kg
600 g + 3w = 1.35 kg
600 g + 3w = 1350 g
3w = 1350 g – 600 g
w = 750 g ÷ 3
w = 250 gSoalan 8:
Jika jisim bagi 4 bungkus gula-gula ialah 2.6 kg, apakah jisim bagi 9 bungkus gula-gula yang sama jenis, dalam kg?

Penyelesaian:
Jisim bagi 4 bungkus gula-gula = 2.6 kg Jisim bagi 9 bungkus gula-gula= 2.6 4 ×9 =5.85 kg


Soalan 9:
Diberi bahawa  1 4  daripada sejumlah buah-buahan dibekalkan ke Gerai Jus A dan 2 7  ke Gerai Jus B. Bakinya sebanyak 133.25 kg dijual kepada sebuah Gerai buah-buahan.
Hitung jisim buah-buahan yang dibekalkan ke Gerai Jus B.

Penyelesaian:
1 4 + 2 7 = 7 28 + 8 28  = 15 28 Baki buah-buahan dijual ke gerai buah-buahan =1 15 28 = 13 28 Jumlah jisim buah-buahan = 28 13 ×133.25 =287 kg Jisim buah-buahan dibekalkan ke Gerai Jus B = 2 7 ×287 =82 kg


Soalan 10:
Campuran logam untuk menghasilkan sekeping duit syiling 50 sen ialah 2 3  zink,  1 5  nikel dan selebihnya kuprum.
Jika jisim kuprum ialah 1.6 g, cari jumlah jisim, dalam g, zink dan nikel.

Penyelesaian:
Pecahan bagi kuprum =1 2 3 1 5 = 15 15 10 15 3 15 = 2 15 Bahagian bagi kuprum = 2 g Bahagian bagi zink dan nikel = 13 g 21.6 g Jumlah jisim bagi zink dan nikel, 13 13×1.6 2 =10.4 gLeave a Comment