5.2.2 Peratusan, Praktis Berformat PT3


Soalan 6:
Liza mempunyai 360 epal. Dia menjual ⅝ daripada epal itu. Kemudian dia memberi 27 biji epal  daripada bakinya kepada jirannya.
Hitung peratusan epal yang masih ada pada Liza.

Penyelesaian:
Bilangan epal yang dijual = 5 8 ×360 =225 Bilangan epal yang masih ada =36022527 =108 Peratusan epal yang masih ada = 108 360 ×100% =30%


Soalan 7:
Mei Ling mengambil bahagian dalam suatu pertandingan kuiz sains. Dia menjawap 12 soalan dengan betul. Dia menjawap 25% daripada soalan-soalan itu dengan salah.
Cari jumlah bilangan soalan dalam kuiz itu.

Penyelesaian:
75%12 jawapan betul 25%? jawapan salah Bilangan jawapan yang salah = 25 75 3 ×12 =4 Jumlah bilangan soalan =12+4 =16


Soalan 8:
Rajah di bawah menunjukkan harga dua jenis item.


Kenny membeli sepasang seluar sukan dan 2 helai baju sejuk.
Hitung jumlah wang yang perlu dibayar oleh Kenny.

Penyelesaian:
Harga sepasang seluar sukan selepas diskaun 25% =RM150.00( 25 100 ×RM150.00 ) =RM150.00RM37.50 =RM112.50 Jumlah wang yang perlu dibayar oleh Kenny =( RM100.00×2 )+RM112.50 =RM312.50


Soalan 9:
Jadual di bawah menunjukkan harga dan diskaun bagi beg sekolah yang berjenama sama yang dijual di empat buah kedai, P, Q, R and S.


Kedai manakah yang menawarkan harga paling murah?

Penyelesaian:
Kedai P, Harga sebuah selepas diskaun =RM100( 20 100 ×RM100 ) =RM80 Kedai Q, Harga sebuah selepas diskaun =RM110( 30 100 ×RM110 ) =RM77  Kedai R, Harga sebuah tanpa diskaun =RM170÷2 =RM85 Kedai S, Harga sebuah tanpa diskaun=RM90 Kedai Q menawarkan harga paling murah.


Soalan 10:
Jadual di bawah menunjukkan dividen yang diterima oleh Janice daripada hasil pelaburannya.


Janice melabur semula sebanyak RM204 daripada jumlah dividen yang diterimanya ke dalam pelaburan ASB.
Berapakah peratusan baki daripada jumlah dividennya yang tidak dilaburkan semula?

Penyelesaian:
Dividen ASB =3%×RM 2000 = 3 100 ×RM 2000 =RM 60 Dividen ASN =4%×RM 7000 = 4 100 ×RM 7000 =RM 280 Jumlah dividen =RM 60+RM 280 =RM 340 Peratusan dividen tidak dilabur semula = 340204 340 ×100 = 136 340 ×100 =40%


Leave a Comment