2.2.1 Urutan dan Pola Nombor, Praktis Berformat PT3


Soalan 1:
Rajah di bawah ialah sebahagian daripada suatu garis nombor.
Apakah nilai P dan nilai Q?

Penyelesaian:
Setiap bahagian pada garis nombor mewakili 4 unit. Maka P = –12 dan Q = 12.Soalan 2:
Rajah di bawah menunjukkan suatu urutan nombor. K dan M mewakili dua nombor.
    19     13     K      1      M     Apakah nilai K dan M?

Penyelesaian:K
= 13 – 6 = 7
M = 1 – 6 = –5Soalan 3:
Rajah di bawah menunjukkan lima integer.


Cari hasil tambah integer yang terbesar dengan integer yang terkecil.

Penyelesaian:
Integer yang terbesar = 1
Integer yang terkecil = –10
Hasil tambah integer yang terbesar dengan integer yang terkecil
= 1 + (–10) 
= –9


Leave a Comment