Kertas Soalan Tahun Lepas

PT3 2017 (dengan Penyelesaian)

 1. Soalan 1 , Soalan 2 , Soalan 3 , Soalan 4 , Soalan 5
 2. Soalan 6 , Soalan 7 , Soalan 8 , Soalan 9 , Soalan 10

PT3 2016 (dengan Penyelesaian)

 1. Soalan 1 , Soalan 2 , Soalan 3 , Soalan 4 , Soalan 5
 2. Soalan 6 , Soalan 7 , Soalan 8 , Soalan 9 , Soalan 10

Tingkatan 1

01 Nombor Bulat

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5 , Soalan 6 – 10 , Soalan 11

02 Urutan dan Pola Nombor

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5 , Soalan 6 – 10 , Soalan 11 – 15 , Soalan 16 – 20

03 Pecahan

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5 , Soalan 6 – 10 , Soalan 11 – 13


04 Perpuluhan

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 4 , Soalan 5 – 8

05 Peratusan

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5 , Soalan 6 – 10

06 Integer

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 4

08 Ukuran Asas

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5 , Soalan 6 – 10 , Soalan 11 – 15


11 Perimeter dan Luas

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 4 , Soalan 5 – 8 , Soalan 9 – 12

Tingkatan 2

01 Nombor Berarah

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5
  2. Soalan 6 – 7


02 Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5, Soalan 6 – 9, Soalan 10 – 14, Soalan 15


03 Ungkapan Algebra (II)

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5, Soalan 6 – 1004 Persamaan Linear (I)

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5
  2. Soalan 6 – 10
05 Nisbah, Kadar dan Kadaran (I)

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5, Soalan 6 – 10, Soalan 11 – 1306 Teorem Pythagoras

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5, Soalan 6 – 10


07 Pembinaan Geometri

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 3, Soalan 4 & 5
  2. Soalan 6 & 708 Koordinat

  1. Nota Ringkas
  2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
   1. Soalan 1 – 5, Soalan 6 – 10, Soalan 11 – 13


09 Lokus dalam Dua Dimensi

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 3, Soalan 4 – 6
  2. Soalan 7 – 9 10 Bulatan (I)

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5, Soalan 6 – 10
  2. Soalan 11

11 Penjelmaan (I)

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5, Soalan 6 – 8 12 Pepejal Geometri (II)

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 4
  2. Soalan 5 – 8

13 Statistik (I)

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 3, Soalan 4 – 6
  2. Soalan 7 – 9

Tingkatan 3


01 Sudut dan Garis (II)

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5
  2. Soalan 6 – 10

02 Poligon (II)

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5, Soalan 6 – 803 Bulatan (II)

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5
  2. Soalan 6 – 10


04 Statistik (II)

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5
  2. Soalan 6 – 8


05 Indeks

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 6, Soalan 7 – 12, Soalan 13 – 17

06 Ungkapan Algebra (III)

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5, Soalan 6 – 10, Soalan 11


07 Rumus Algebra

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5, Soalan 6 – 10

08 Pepejal Geometri (III)

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5, Soalan 6 – 10


09 Lukisan Berskala

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5, Soalan 6 – 8

10 Penjelmaan (II)

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5, Soalan 6 – 811 Persamaan Linear (II)

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5, Soalan 6

12 Ketaksamaan Linear

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5, Soalan 6 – 10


13 Graf Fungsi

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 3, Soalan 4 – 6, Soalan 7 – 9


14 Nisbah, Kadar dan Kadaran (II)

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5, Soalan 6 – 9, Soalan 10 – 12


15 Trigonometri

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (dengan Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5, Soalan 6 – 9, Soalan 10