Kertas Soalan Tahun Lepas

PT3 2017 (dengan Penyelesaian)

 1. Soalan 1 | Soalan 2 | Soalan 3 | Soalan 4 | Soalan 5
 2. Soalan 6  | Soalan 7  | Soalan 8  | Soalan 9 | Soalan 10

PT3 2016 (dengan Penyelesaian)

 1. Soalan 1 | Soalan 2 | Soalan 3 | Soalan 4 | Soalan 5
 2. Soalan 6  | Soalan 7  | Soalan 8  | Soalan 9 | Soalan 10

Tingkatan 1 (KSSM)

01 Nombor Nisbah

 1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
 2. Ulangkaji Pecahan | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
 3. Ulangkaji Perpuluhan | Bhg 1 | Bhg 2
 4. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5 | Soalan 6 – 10 | Soalan 11
  2. Soalan KBAT | Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 8

02 Faktor dan Gandaan

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5 | Soalan 6 – 9 | Soalan 10 – 12


03 Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5 | Soalan 6 – 9 | Soalan 10 – 14 | Soalan 15


04 Nisbah, Kadar dan Kadaran

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 7 | Soalan 8 – 10 | Soalan 11 – 13


05 Ungkapan Algebra

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5 | Soalan 6 – 10


06 Persamaan Linear

 1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 – 9
  2. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 7 | Soalan 8 & 9
 3. Buku Teks PT3 – Marilah Praktis (bersama Penyelesaian)
  1. Uji Diri | Soalan 1 & 2
  2. Masteri Kendiri | Soalan 3 – 5 | Soalan 8 – 10 | Soalan 11 & 12


07 Ketaksamaan Linear

 1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 7 | Soalan 8 – 10
 3. Buku Teks PT3 – Marilah Praktis (bersama Penyelesaian)
  1. Uji Diri | Soalan 4 & 5
  2. Masteri Kendiri | Soalan 6 – 8 | Soalan 9 & 10


08 Garis dan Sudut

 1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 – 10
 3. Buku Teks PT3 – Marilah Praktis (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5 | Soalan 6 – 8 | Soalan 9 & 10


09 Poligon Asas

 1. Nota Ringkas
 2. Buku Teks PT3 – Marilah Praktis (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 3 – 5 | Soalan 6 – 8 | Soalan 9 – 11


10 Perimeter dan Luas

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 & 5 | Soalan 6 – 8 | Soalan 9 – 11


11 Pengenalan Set

 1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 7

12 Pengendalian Data

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 & 2 | Soalan 3 & 4 | Soalan 5 & 6 | Soalan 7 & 8


13 Teorem Pythagoras

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 & 2 | Soalan 3 – 5 | Soalan 6 – 8 | Soalan 9 & 10


Tingkatan 2 (KSSM)


02 Pemfaktoran dan Pecahan Algebra

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 8 | Soalan 9 – 11


03 Rumus Algebra

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 7 | Soalan 8 – 10


04 Poligon

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 – 905 Bulatan

 1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 – 9
  2. Soalan 10 & 11 | Soalan 12 & 13 | Soalan 14 & 15 | Soalan 16


06 Bentuk Geometri Tiga Dimensi

 1. Nota Ringkas | Bhg 1
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 & 5 | Soalan 6 & 7
  2. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 7 | Soalan 8 – 10 | Soalan 11 & 12
  3. Soalan 13
 3. Buku Teks PT3 – Menjana Kecemerlangan (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 2 & 3 | Soalan 4 & 5 | Soalan 6 – 807 Koordinat

 1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 & 8
  2. Soalan 9 & 10 | Soalan 11 & 12
 3. Buku Teks PT3 – Menjana Kecemerlangan (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 2 & 3 | Soalan 4 – 6


08 Graf Fungsi

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 & 5 | Soalan 6 & 7 | Soalan 8


09 Laju dan Pecutan

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 & 8
  2. Soalan 9 & 10 | Soalan 11 & 12
 3. Buku Teks PT3 – Menjana Kecemerlangan (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 2 & 3 | Soalan 4 – 6


10 Kecerunan Garis Lurus

 1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5 | Soalan 6 & 7


11 Transformasi Isometri

 1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2 
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 & 5 | Soalan 6 – 8


12 Sukatan Kecenderungan Memusat

 1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2 
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 & 8


13 Kebarangkalian Mudah

 1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2  | Bhg 3 
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 8


Tingkatan 3 (KSSM)


01 Indeks

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 8 | Soalan 9 – 13 | Soalan 14 – 17


02 Bentuk Piawai

 1. Nota Ringkas (Angka Bererti) | Bhg 1 | Bhg 2
 2. Nota Ringkas (Bentuk Piawai) | Bhg 1 | Bhg 2
 3. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 5 | Soalan 6 – 10 | Soalan 11 – 15


04 Lukisan Berskala

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 & 5 | Soalan 6


05 Nisbah Trigonometri

 1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 & 8 | Soalan 9 & 10
 3. Buku Teks PT3 – Cabaran Dinamis (bersama Penyelesaian)
  1. Uji Diri | Soalan 1 & 2 | Soalan 3 & 4
  2. Mahir Diri | Soalan 1 & 2
  3. Masteri Kendiri | Soalan 1 & 2 | Soalan 3


06 Sudut dan Tangen bagi Bulatan

 1. Nota Ringkas (Sudut Bulatan) | Bhg 1
 2. Nota Ringkas (Tangen kepada Bulatan) | Bhg 1 | Bhg 2
 3. Nota Ringkas (Sudut di antara Tangen dengan Perentas) | Bhg 1 | Bhg 2
 4. Nota Ringkas (Tangen Sepunya) | Bhg 1 | Bhg 2
 5. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 & 2 | Soalan 3 – 5 | Soalan 6 – 8 | Soalan 9 & 10
  2. Soalan 11 – 13 | Soalan 14 – 16 | Soalan 17 & 18 | Soalan 19 & 20
 6. Buku Teks PT3 – Cabaran Dinamis (bersama Penyelesaian)
  1. Mahir Diri | Soalan 1 – 4
  2. Masteri Kendiri | Soalan 1 & 2 | Soalan 3 & 4


07 Pelan dan Dongakan

 1. Nota Ringkas (Pelan dan Dongakan) | Bhg 1
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 & 2 | Soalan 3 | Soalan 4
  2. Soalan 5 | Soalan 6 | Soalan 7


08 Lokus dalam Dua Dimensi

 1. Nota Ringkas
 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 & 2 | Soalan 3 & 4 | Soalan 5 & 6
  2. Soalan 7 & 8 | Soalan 9 & 10


09 Garis Lurus

 1. Nota Ringkas (Persamaan Garis Lurus) | Bhg 1
 2. Nota Ringkas (Garis Selari) | Bhg 1 | Bhg 2
 3. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
  1. Soalan 1 & 2 | Soalan 3 & 4 | Soalan 5 & 6
  2. Soalan 7 & 8 | Soalan 9 & 10 | Soalan 11 & 12